Grażyna Barna

Informacje o autorze:

Rail Vehicles Institute „Tabor”

Artykuły

Simulation model of wheel slip and slide protection systems for rail vehicles

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (2) 2016, s. 3-15
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.025.5287