Artykuły

Energy savings by application of supercapacitor storage in trolleybus supplying station – analysis of experimental results

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (2) 2016, s. 17-32
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.026.5288