Krzysztof Karwowski

Artykuły

Mathematical modeling of the overhead contact line for the purpose of diagnostics of pantographs

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (2) 2016, s. 79-89
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.038.5300