Marek Maciąg

Artykuły

Management of the innovation project in the area of design and implementation of microprocessor systems for the railways

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (2) 2016, s. 91-100
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.031.5293