Tomasz Rakowski

Artykuły

Spotkania – widowiska – sytuacje etnograficzne. Antropologia zaangażowana jako nowy wymiar poznania społecznego

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 118-126
Data publikacji online: 9 października 2009

Etnografia jako działanie społeczne / animacja kultury

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 85-93
Data publikacji online: 15 października 2010