Artykuły

Theoretical and experimental backgrounds of oscillating infrared drying dispersed materials

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 199-206
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.108.5507