Artykuły

Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na  przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 7-30
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.009.5398