Artykuły

Działania nieregularne wojsk konfederacji tarnogrodzkiej 1715-1716

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 743–752
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.038.5340