Artykuły

Porównanie zmian zachodzących w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 94–105
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.007.5588

The Column Para noče de šabat as a Local Strategy of Memory of the Judeo-Spanish Tradition

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 175-202
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.010.9180

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Handel wartością dodaną w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 299–311
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.021.9394