Artykuły

Instytucjonalna integracja gospodarcza w Azji Wschodniej – ewolucja, ocena i perspektywy

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 144–156
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.011.5592

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Effects of regional market integration – a theoretical approach

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 533–543
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412