Wioletta Nowak

Artykuły

Rywalizacja handlowa Północ–Południe w najsłabiej rozwiniętych krajach Afryki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 222–235
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.017.5598