Artykuły

The European system of protection of geographical indications

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 564–575
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.041.5622

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Instytucje polityki „post-pivot” w Azji – wybrane aspekty

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 98–113
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.007.9380