Artykuły

Sutry jako źródło weryfikacji bezpośredniego wglądu w tradycji buddyzmu chan

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 13–23
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.002.6522

Metodologiczne implikacje wpływu traktatów medytacyjnych Zhiyi na rozwój buddyzmu chan

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 251-262
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.017.5875