Artykuły

Cooling of hot water with non-uniform initial temperature

Czasopismo Techniczne, 2016, Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016, s. 101-110
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.051.5313