Artykuły

Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract

Czasopismo Techniczne, 2016, Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016, s. 69-75
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.048.5310