Artykuły

Zinc sulphide (ZNS) nanparticles for advanced application

Czasopismo Techniczne, 2016, Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016, s. 125-134
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.053.5315