Aneta Oberbek

Artykuły

Antropologia a human resources. Etnolog w korporacji

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 187-194
Data publikacji online: 15 października 2010