Artykuły

Joseph Paxton’s approach to historical city park design in the 21st century

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 1-A (5) 2016, s. 111-124
Data publikacji online: 22 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.079.5443