Romana Kadzikowska-Wrzosek

Artykuły

Postawy rodzicielskie a zdolności w zakresie samoregulacji: wychowawcze uwarunkowania gratyfikacji podstawowych potrzeb, internalizacji standardów oraz siły woli

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 4, s. 89-108
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843879PR.11.026.0199