Karolina Łukasiewicz

Artykuły

Translational medicine and its perspectives in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, s. 93-103
Data publikacji online: 24 października 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.013.5575