Artykuły

History and Characteristics of Direct-to-Consumer Advertising in the United States

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, s. 141-146
Data publikacji online: 24 października 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.017.5579