Artykuły

Use of late 18 th and early 19 th century cadastral data to estimate past forest cover change – a case study of Zawoja village

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 31–49
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.016.5546

Polemika

O reprezentatywności długoletnich, interdyscyplinarnych badań pasterstwa w Czarnohorze

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 135 – 152
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.026.8038