Monika Bednarczuk

Artykuły

Wielojęzyczność w kontekście akademickim:  sieci naukowe, samodoskonalenie i polityka w Wilnie (w końcu XVIII i pierwszych dekadach XIX wieku)

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 27–62
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.009.5899