Artykuły

Tekstowa wielojęzyczność jako zapisywanie miejsca.  Regionalizm, polikulturowość i wielojęzyczność nowej literatury z Europy Środkowej

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 81–98
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.011.5901

Textual multilingualism, or inscribing a place. Regionalism, policulturalism, and multilingualism in the new Central-European literature

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version , s. 91-106
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.014.9882