Artykuły

Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 9–19
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.013.1467

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 91-95
Data publikacji online: 10 października 2011