Dorota Noińska

Artykuły

Stres rodzicielski i percepcja doświadczeń związanych z opieką nad dzieckiem u rodziców dzieci z autyzmem uczestniczących w różnych formach terapii

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 75-88
Data publikacji online: 10 października 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.020.0193