Artykuły

Inwestowanie na rynku międzynarodowym a ryzyko portfela. Analiza na podstawie głównych indeksów międzynarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 98–110
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.049.5630