Artykuły

 Znaczenie porozumień swapowych banków centralnych w tworzeniu oficjalnej płynnooeci międzynarodowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 123–136
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.051.5632

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Rola państwa w procesie internacjonalizacji waluty Chin

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 336–347
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.024.9397