Monika Zielińska

Artykuły

Analiza behawioralna zachowań autoagresywnych u osób z zaburzeniami rozwoju

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 39-49
Data publikacji online: 10 października 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.017.0190

Behawioralna interwencja w przypadku wystąpienia skrajnej selekcji jedzenia

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 63-74
Data publikacji online: 10 października 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.019.0192