Artykuły

Sortuj według

„Niewygodny, acz bezsilny partner”. Współpraca Hôtelu Lambert z bułgarskimi działaczami narodowymi w latach czterdziestych XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 119–135
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.007.5867

Muslim Emigration from the Balkan Peninsula in the 19th Century: A Historical Outline

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 517–533
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.029.10383