Artykuły

Jak oceniać i wartościować fotografię dziennikarską

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 326–334
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.022.5426