Artykuły

Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 323–337
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.067.5648