Artykuły

Support mechanisms for social entrepreneurship in the Baltic Sea Region

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 262-274
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.018.7466

Zasoby ludzkie oraz regulacje prawne jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 407–419
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.073.5654