Artykuły

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 3, s. 37–47
Data publikacji online: 31 października 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.017.2304

Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 9–19
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.013.1467

Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 27-38
DOI 10.4467/20843879PR.11.016.0189