Artykuły

Agenda mediów informacyjnych a agenda świata rzeczywistego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 629–653
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.040.5915

Materiały

Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 513-528
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.031.10133