Wioletta Szymańska

Artykuły

Polityka transportowa Słupska i Ustki w kontekście koncepcji Dwumiasta

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 77-86
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.018.7492

Borders as barriers (based on the example of European post-Communist countries)

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 6 (2016), Issue 2, Integration and disintegration processes from the international perspective in European of post-socialist countries, s. 7–12
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24512249JG.16.008.5453