Agnieszka Leśniak

Artykuły

Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 135-143
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.093.6569

Selection of a sports flooring type

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 4-B (28) 2015, s. 185-190
Data publikacji online: 28 września 2016

Prefabrication as the construction system of passive house – cost issues

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014 , s. 117-122
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.346.3657

Variant solutions for partition walls in hospital buildings

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 129-136
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.090.2540

Causes of construction delays from the viewpoint of contractors

Czasopismo Techniczne, 2012, Budownictwo Zeszyt 1-B (2) 2012, s. 57-68
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.108.1885

Możliwości kształtowania charakteru uczniów w ocenie nauczycieli

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 53-66
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.011.0184