Renata Maksymiuk

Artykuły

Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 33-49
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.010.0183