Daniela Mačková

Artykuły

The perception of waste management by construction companies

Czasopismo Techniczne, 2016, Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2016, s. 109-114
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.068.5417