Jerzy Leszczyński

Artykuły

O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 41-54
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.003.5532