Artykuły

Precedens sądowy w świetle ewolucji brytyjskiego pozytywizmu prawniczego

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 159-176
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.009.5538

The Aristotelian Theory of Adjudication from the Perspective of Dual Process Theory

Principia, 2018, Tom 65, s. 207-231
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.009.10868