Artykuły

Prawo pozytywne – faktyczność i obowiązywanie – przemoc i przymus

Principia, 2015, Tom 61-62, s. 177-203
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.010.5539

O legitymizacji prawa (władzy) na przykładzie tzw. sporu o Trybunał Konstytucyjny

Principia, 2017, Tom 64, s. 159-205
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843887PI.17.005.9277

The epistemology of law in the light of the metaphysical legitimation of law

Principia, 2018, Tom 65,
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843887PI.18.007.9890