Artykuły

Information system of excavations in the Wieliczka salt mine

Geoinformatica Polonica, Vol. 15 (2016), s. 121-133
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/21995923GP.16.021.5722