SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Sortuj według

Русское православие в католических СМИ на примере журнала «Gość Niedzielny»

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 179-188
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.013.7883

Kultura masowa w Rosji

Stosunek rosyjskiego prawosławia do zagadnienia kultury masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 47-63
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.003.6456