Kultura masowa w Rosji

Sortuj według

Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 113-131
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.007.6460