Artykuły

Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 263–276
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.022.7787

Kultura masowa w Chorwacji

Blogosfera i literatura. Chorwacki sen o byciu pisarzem

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 167-178
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.010.6463