II. TOŻSAMOŚĆ NARODÓW I MNIEJSZOŚCI

Sortuj według

Między Ruthenią, Ukrainą a Słowacją – o współczesnych dylematach tożsamościowych Rusinów wojwodińskich

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 233-243
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.035.8333

Kultura masowa w Serbii

Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 195-214
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.012.6465