Danuta Słaba

Artykuły

Religia, czyli „chwiejność znaczeń”. Pytanie o współczesną formułę religijności w dyskursie postmodernistycznym

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 276-288
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.014.6399