Artykuły

Społeczne konsekwencje niepełnosprawności –  między wykluczeniem a partycypacją

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 49-65
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.004.6005