Artykuły

Las a granica. Antropologiczna perspektywa badań przestrzeni granicznej

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 2, s. 123–130
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.003.6014